Klasse BE

Her tar du henger førerkort i Bergen og omegn.

For å kunne ta førerkort klasse BE må du bestå en praktisk førerprøve. Først av alt må du søke om å få utvide førerkortet. Du kan fylle ut vanlig søknadsskjema, som du kan få ved å kontakte oss.

Vanligvis tar det 1 uker å behandle søknaden. Når den praktiske delen kan avholdes avhenger av ventetiden på trafikkstasjonen.

Filmene om kjøring med tillhenger er ment som gode råd og en påminnelse av farer.
Det er også gode tips til å ta førerkort klasse be.

Opplæring.

Først må en ha 2 veiledningstimer-lastsikkringskurs + evt timer etter behov  

Opkjøringen                                                                                                            

Selve oppkjøringen skjer på avtalt tid ved trafikkstasjonen.Det er krav til 2 timer veiledning som skal gjenomføres før lastsikrings kurs.Har du førerkort C1 er det ikke krav til lastsikring kurs.

.Prøven foregår i den bilen du har brukt i opplæringen.Vanligvis varer selve kjøringen i ca 60 minutter, avhengig av trafikk, rutevalg osv. Det kjøres en rute med en sensor som gir deg beskjed om hvor du skal kjøre. Han noterer hvordan du kjører. For å kvalitetssikre førerprøven skjer alt dette etter på forhånd bestemte retningslinjer.

Eneste variabel er din kjøring!

Vurderingen til slutt skal være en helhetsvurdering, der dine sterke og svake sider blir veiet mot hverandre. Det viktigste er at du må kunne kjøre med størst mulig sikkerhet, og best mulig fremkommelighet. Selvfølgelig må du hele tiden kjøre i samsvar med de lover og regler som gjelder.

Sensor vil konkret vurdere deg fht:

observasjon
tegn
plassering
fartstilpassing
trafikktilpassing
kjøretøybehandling som rygging
Når du består førerprøven får du en midlertidig kjøretillatelse, frem til førerkortet kommer i posten etter ca 2 uker. Dersom du ikke består må du vente minimum 4 uker før du kan avlegge ny førerprøve.

Husk alltid å ha med legitimasjon ved avlegging av prøve!!

Målgruppe for kurset
Alle som ønsker å ta førerkort med tilhenger på Askøy Sotra  Loddefjor Bergen Fana