Visuell Trafikkopplæring var første trafikkskolen i Bergen som utviklet og tok i bruk film-filmkamera i kjørestimen.
Noe nrk hordaland, Norge i dag og diverse aviser laget repotasje av.

Visuell Trafikkopplæring står for å visualisere budskapet i trafikkopplæringen og har i den forbindelse laget filmene som blir brukt på de skolene som sammarbeider i denne kjeden.