Sikkerhetskurs på bane

Det som før het glattkjøring, heter nå sikkerhetskurs på bane. Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort B. For våre elever på Askøy og i Bergen Vest holder vi kurs i NAFs øvingsbaner. Målet med kurset er skape opplevelse og ettertanke som vil kunne føre til endret og tryggere kjørestil på glatt føre. Kurset er obligatorisk og delt i tre deler.

Innledende teori

I sikehetshallen lærer vi om sikring av personer og last, etter at vi først har gått igjennom hva vi skal lære på kurset.

Praktisk kjøring

Bilbehandling i krevende situasjoner. Som vist i filmen til høyre trenes det blant annet på å innhente kontroll av bilen på glatten, oppretting av skrens, unnamanøvrering.

Avsluttende leksjon og oppsumering

Etter kurset er det erfarings utveksling. Filmen viser en kort beskrivelse av hva du opplever på kurset.