Mørkekjøring

Vi har kurs i mørkekjøring fra 20. oktober til ut februar. Mørkekjøring er egentlig en del av trafikalt grunnkurs, men holdes separat siden det bare holdes i vinterhalvåret.

Målet med mørkekjøring

Gjennom demonstrasjon ute og i bil skal eleven forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:

  • 1) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.
  • 2) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Gjennomføringen av kurset

Mørkekjøringsdemonstrasjonen holdes hovedsaklig på NAFs øvingsbane på Sotra, samt på Eikås Motorsenter å Åsane. Med inntil 4 elever i hver bil demonstreres:

  • Nødstopp i mørket - lysbruk og valg av sikkerhetsutstyr.
  • Innbilt siktstrekning - hvor godt ser vi en mørkkledd fotgjenger med og uten refleks.
  • Lysbruk ved forbikjøring i mørket.
  • Lysbruk ved møting i mørket - nærlys og fjernlys.
  • Feilparkering i mørket.
  • Risikovurderinger i mørket
  • Fartstilpassing i mørket