Trafikalt Grunnkurs er obligatorisk for alle klasser frem til du er 25 år.

for personer som er over 25 år trengst det bare førstehjelp og mørkekjøring.

Kurset er over 4 dager teori, førstehjelp og mørkekjøring.

Kurset omfatter følgende:
Elevene får grunnleggende forståelse av det å ferdes i trafikk før de begynner å øvingskjøre, slik at de har et riktigere perspektiv på det å kjøre og har et grunnlag som letter innlæringen senere.
Kurset legger vekt på risikoforståelse, samspill og sikkert ferdsel i trafikken. Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker ved å ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell, kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested og kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp